Úvod » Školka Praskačka

03. 07. 2018

Aktuality

 

Prázdninový provoz mateřských škol

Ano, je ještě dost času, ale buďme informovaní a tedy připraveni. Dokument týkající se provozu mateřských škol o letních prázdninách naleznete zde ...

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše mateřská škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...


 

Co děti dělaly v měsíci červnu
Tak jako každý rok na den dětí jsme se vydali na stezku Ferdy mravence,polní cestou na plačický písník děti plnily úkoly, na konci cesty je čekal poklad. Předškoláci nacvičili představení pro rodiče na kterém se rozloučili s mateřskou školou. Všechny děti cvičily, závodily, tvořily, tančily a také přály kamarádům k narozeninám. Pro vzpomínku na MŠ jsme se společně fotily a předškoláci pomáhali tvořit tablo. Během posledních dnů jsme byli pozváni na návštěvu k Aničce podívat se na kuřátka a obří želvu.Školní rok je u konce a všem dětem přejeme krásné prázdniny, pěkné zážitky a těšíme se v září nashledanou.

Fotogalerie zde ...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačka v měsíci květnu:
V květnu jsme s dětmi vyjeli na výlet na Hrádek u Nechanic, kde děti shlédly divadelní pohádku: ”Princ Bajaja”, vyzkoušely si mletí obilí, praní prádla na valše, nebo spřádání nití. Jedno dopoledne přijely děti z MŠ Sedlice na hřiště u sokolovny v Praskačce závodit s dětmi z MŠ Praskačka. Všechny děti si na stanovištích vyzkoušely sportovní disciplíny např: přeskok, skákání v pytli, překážkovou dráhu, běh a hod. V běhu a hodu do dálky soutěžily vybrané děti z mateřských škol, vždy ve své věkové kategorii. Děti, které se neumístily na stupních vítězů, nemusely být smutné, všechny si odnesly sladké medaile. Děti se zúčastnily ukázky dravců (viděly sovu pálenou, puštíka obecného, orla mořského, poštolku, výra velkého a káně). Celý měsíc děti tvořily, kreslily, malovaly, hrály si a sportovaly.

Fotogalerie zde ...

 

10.5.2018 Zápis dětí do mateřské školy Praskačka

Základní škola a mateřská škola Praskačka vyhlašuje zápis do svých mateřských škol v termínu více zde ...

 

11.6.2018 Papoušci

Děti z MŠ Praskačka a MŠ Sedlice se zúčastnily krásného programu o papoušcích. Dětem byly představeny různé druhy papoušků ARA, KAKADU,ŽAKO... dozvěděly se mnoho zajímavostí a viděly letovou ukázku.

Fotogalerie zde ...

 

17.5.2018 Olympiáda mateřských škol

Ve čtvrtek 17. května přijely děti z MŠ Sedlice na hřiště u sokolovny v Praskačce závodit s dětmi z MŠ Praskačka. Všechny děti si na stanovištích vyzkoušely sportovní disciplíny např: přeskok, skákání v pytli, překážkovou dráhu, běh a hod. V běhu a hodu do dálky soutěžily vybrané děti z mateřských škol, vždy ve své věkové kategorii.Děti které se neumístily na stupních vítězů nemusely být smutné, všichni si odnesly sladké medaile.

Fotogalerie zde ...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačka v měsíci dubnu
Pokračovali jsme v projektu:"Rodiče čtou dětem české pohádky",do kterého se zapojily všechny děti. V dubnu jsme se věnovali dopravě, jeli jsme se projet vlakem do Chlumce nad Cidlinou,děti pozorovaly co všechno se dá zahlédnout z vlaku. Také jsme se zapojili do úklidu naší obce. Předškoláci uvítali na OÚ v Praskačce nové občánky. Děti byly pozvány na návštěvu ke kamarádce ze školky, uviděly tam mnoho cizokrajných ptáčků. Děti se sešly na odpoledním čarodějnickém setkání plném tance a soutěží. Předškoláci odvážně plnily úkoly na stezce odvahy a přespaly v MŠ.

Fotogalerie zde ...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačka v měsíci březnu 2018
Zapojili jsme rodiče a děti do projektu: Rodiče čtou dětem české pohádky. Navštívily jsme místní knihovnu, kde si děti zapůjčily knihy do MŠ. Děti se radovaly ze sněhové nadílky. Děti se připravovaly na jaro, sázely jarní květiny, sely řeřichu, tvořily výzdobu školky. Také se zúčastnily na třídním a školním kole zpěváčka. Děti tvořily dárečky k velikonocům. Předškoláci se připravovali na zápis do ZŠ, procvičovali písmena, čísla, barvy, tvary, porovnávali, rozlišovali, poznávali, skládali, třídili, procvičovali prostorovou orientaci atd.

Fotogalerie zde ...

 

7.3.2018 od 7:30 hodin Den otevřených dveří v základní škole a mateřských školách

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do Základní školy Praskačka, Mateřské školy Praskačka a Mateřské školy Sedlice. Ve středu 7. března 2018 od 7:30 hodin.

Pozvánka zde ...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačka v měsíci únoru
Děti si navzájem představily své koníčky, záliby, kterým se věnují. Všichni si k tomu přinesly i potřebné vybavení. Děti se radovaly ze sněhu a stavěly sněhuláky. Také slavily narozeniny, trénovaly tvary, barvy, určovaly materiály. Děti si vyzkoušely některá povolání, nebo řemesla. Zahrály si na švadleny - šily polštářky, na zahradníky - zasely řeřichu,na hodináře - vytvořily si hodiny z papíru, na pekaře - upekly mřížkový koláč a na doktory. Během procházky navštívily místní kadeřnictví.
Děti ve školce cvičily, zpívaly, dramatizovaly pohádky, malovaly, kreslily a tvořily výzdobu.

Fotogalerie zde...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačce v měsíci lednu

Děti si užívaly nadělených dárků od ježíška, rodičům předvedly na novoroční besídce co se ve školce naučily (zpívaly, tančily, hrály divadlo). Přivítaly do školky novou kamarádku. Děti nezapomněly na zvířátka v lese, donesly jim z domova jablíčka, mrkev, tvrdý chléb. Vyráběly zvířátka z papíru, učily se jejich stopy, poslouchaly čtené pohádky, hrály pohybové hry, rozvíjely předmatematické představy. Také pozorovaly pokusy se sněhem, vodou. Pro děti byla připravena zimní olympiáda. Po splnění všech úkolů získaly diplomy a medaile.

Fotogalerie zde ...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačce v měsíci prosinci

V prosinci děti strojily stromeček, z prvního sněhu postavily na zahradě sněhuláka. Do MŠ přišel Mikuláš s nadílkou, děti mu zazpívaly a přednesly čertovské básničky. Děti vyráběly dárečky a přání, učily se koledy, seznámily se s vánočními zvyky a tradicemi (krájení jablíček, pouštění lodiček ze skořápek, šupinky, jmelí.
Děti pekly cukroví, nacvičovaly a vyráběly si masky a kulisy na besídku. Do školky přišel Ježíšek, dětem nadělil krásné dárky, všechny děti byly spokojené.

Fotogalerie zde...

 

Co děti dělaly v MŠ Praskačce v měsíci listopadu

Děti se převlékly za strašidla, duchy, příšerky a vyrazily s rodiči a učitelkami na průvod vesnicí. K dětem do MŠ přibyl nový kamarád, maňásek Všudybýlek, děti se s ním seznámily a každý mu popřál něco pěkného na uvítanou. Všechny děti dostaly relaxační polštářky vyplněné pohankou, s kterými budou cvičit, hrát si a spinkat. Předškoláci navštívily prvňáčky v ZŠ a sledovaly jak se naučily číst, psát a počítat. Všichni jsme navštívily kamarády v MŠ Sedlice a společně sledovaly divadelní pohádku O Peciválovi. Děti si vyráběly draky, cvičily, hrály si, tvořily stavby, venku běhaly, hrály honičky a sledovaly měnící se počasí.

Fotogalerie zde...

 

Co děti dělaly v Mateřské škole v Praskačce v říjnu.
V barevném podzimu děti tvořily podzimní skřítky, otiskovaly listy, míchaly barvy, vyráběly houby z papíru, keramiky a pekly je z lineckého těsta. Dramatizovaly pohádku O kohoutkovi a slepičce, O řepě. Poznávaly a ochutnávaly ovoce a zeleninu, z ovoce vařily kompot, pekly štrůdl a ze zeleniny tvořily obrázky a panáčky. Na jablíčka pletly košíky z papíru. Děti také tančily mazurku, běhaly, zpívaly písničky, stavěly z kostek hrady, malovaly, kreslily, stříhaly, lepily a hlavně si hrály.

Fotogalerie zde ...

 

16.10.2017 Změna emailových adres pro mateřské školy

Vážení uživatelé našich stránek, chtěli bychom vás tímto upozornit na změnu emailových adres pro mateřské školy Praskačka a Sedlice. Nově budou užívat tyto adresy.

MŠ Praskačka : mspraskacka60@seznam.cz

MŠ Sedlice : mssedlice13@seznam.cz

 

Co děti dělaly v Mateřské škole v Praskačce v září

Nové děti se velice rychle adaptovaly na prostředí mateřské školy, seznamovaly se s kamarády, objevovaly nové hračky a zvládly spinkat bez maminek. Všechny děti se zapojily do výzdoby školy, seznámily se s celoročním projektem:" Voda je vzácný poklad", pojmenovaly si vodníčka, který bude dohlížet na všechny aktivity po celý rok. Děti spolupracovaly ve skupině na zadaném úkolu, kreslily, malovaly, tvořily, cvičily, tančily, zpívaly, dramatizovaly pohádku, poslouchaly Vltavu od B. Smetany a hlavně si hrály.

Fitigalerie zde ...

 

Omezení provozu mateřských škol ve dnech

29. 9. 2017 – provoz zajišťuje MŠ Sedlice 22. 12. 2017 – 1.1. 2018 MŠ uzavřeny – vánoční prázdniny (nástup do MŠ 2.1. 2018)
26. – 27. 10. 2017 – provoz zajišťuje MŠ Sedlice 29. 3. 2018 – provoz zajišťuje MŠ Sedlice
30. 4. 2018 – provoz zajišťuje MŠ Praskačka