Co děti dělaly v měsíci prosinci 03—21/12/18

Děti si v prvních prosincových dnech ustrojily vánoční stromeček a přivítaly ve školce Mikuláše, čerta a anděla. Připravovaly se na vánoční besídku, pekly cukroví, nacvičovaly koledy a básničky. Pro rodiče přichystaly občerstvení. Připomněly si vánoční tradice, tvořily dárečky a přáníčka. Děti se nejvíce těšily na dárečky od ježíška do MŠ, které si rozbalily a něco malého si také odnesly domů. Děti nezapomněly podarovat zvířátka v lese, donesly jim kaštany, žaludy a šišky. Na závěr roku navštívili předškoláci třídu paní ředitelky na ZŠ, kde se zapojili do výuky.
Spustit prezentaci Num. kláv. * Mezerník