Úvod » Družina » O družině  

O družině

 

Naše školní družina se nachází v budově základní školy v Praskačce. Má k dispozici třídu, tělocvičnu a zahradu. Je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním. Zahrada je vybavená pískovištěm zakrytým plachtou, skluzavkou, průlezkami a stoly. Postupně jsou doplňovány další herní prvky.

Ve školní družině je dbáno na soukromí jednotlivých dětí a je zde uplatňován pedagogický styl respektující dítě jako jedinečnou osobnost. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou míru omezení, která učí děti pravidlům vzájemného soužití. Ve školní družině se dbá na to, že dítě má právo na svůj názor a má právo neúčastnit se nabízených činností. Nově příchozí dítě má možnost se adaptovat do nového prostředí. Rodiče mohou děti odvádět ze školní družiny podle jejich rodinných a pracovních potřeb.

Vychovatelky školní družiny mají potřebné vzdělání k výkonu svého povolání. V průběhu školního roku podstupují školení v rámci DVPP - Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

 

Denní režim školní družiny

 

11,25 – 12,00 hod. Oběd, osobní hygiena
12,00 – 13,00 hod. Rekreační a odpočinková činnost
13,00 – 14,30 hod. Zájmová činnost
14.30 - 16.30 Hraní společenských her, úklid