Úvod » Družina » Dokumenty

01. 09. 2020

Dokumenty

 

 

Vnitřní řád Družiny

Vnitřní předpis, kterým se řídí provoz družiny zde...

 

Vzdělávací program školní družiny  pro rok 2020/21

Vzdělávací program družiny pro školní rok 2020/21 zde...

 

Školní vzdělávací program základního vzdělání

Základní učební dokument vytvořený školským zařízením, k realizaci požadavků rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání zde ...

 

Školský zákon 561/2004 Sb.

Upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. zde...